27 lipca 2016

Angielski specjalistyczny

Oferta specjalna – kurs języka angielskiego zawodowego przez Skype

Wiele firm, w których podejmujecie lub zamierzacie podjąć pracę wymaga nie tylko znajomości ogólnego języka angielskiego (General English), lecz także specjalistycznego. W związku z tym oferujemy kursy angielskiego przez Skype:

 • English for Construction

  Kurs przeznaczony dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w zawodach związanych z budownictwem, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.

 • English for Agriculture

  Oferta skierowana do osób przygotowujących się do pracy lub zawodowo zajmujących się rolnictwem, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.

 • English for Architecture

  Oferta dla architektów lub osób przygotowujących się do pracy w tym zawodzie, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.

 • English for Art & Design

  Angielski dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w zawodach związanych ze sztuką i projektowaniem, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.

  • English for Au Pair


   Oferta przeznaczona dla osób zamierzających podjąć pracę za granicą lub już zatrudnionych w charakterze opiekunki do dziecka.

  • English for Beauty Salon

   Oferta przeznaczona dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w salonach piękności, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.

  • English for Command & Control

   Oferta przeznaczona dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w wojskowości, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.

  • English for Cooking

   Oferta przeznaczona dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w branży gastronomicznej, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.

  • English for Electricians

   Oferta przeznaczona dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w zawodzie elektryk, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie dotyczącym pracy zawodowej.

  • English for Fitness Training

   Oferta przeznaczona dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących jako instruktorzy fitnessu, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie dotyczącym pracy zawodowej.

  • English for Food Service Industries

   Oferta przeznaczona dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w branży gastronomicznej, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.

  • English for Hotels & Catering

   Oferta przeznaczona dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w branży hotelarskiej i gastronomicznej, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.

  • English for Mechanics

    Oferta przeznaczona dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w zawodach związanych z mechaniką, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.

 • English for Tourism

  Oferta przeznaczona dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w branży turystycznej, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową.

Opcja „intensywny”

Każdy nasz kurs może być prowadzony w trybie intensywnym tj. trzy, pięć a nawet SIEDEM razy w tygodniu. Istnieje możliwość dostosowania długości lekcji oraz ich częstotliwości do Twoich potrzeb.